Panele słoneczne Budowa i rodzaje

Panele fotowoltaiczne to urządzenia służące do produkcji energii elektrycznej bezpośrednio z energii słonecznej. Zazwyczaj bateria słoneczna zbudowana jest z pojedynczych ogniw fotowoltaicznych. Z kolei baterie słoneczne łączy się razem tworząc instalację fotowoltaiczną..

User 01

Obecnie na rynku można spotkać 5 typów baterii słonecznych różniących się materiałem, z którego zostały wykonane ogniwa.

polikrystaliczny

Panele fotowoltaiczne z ogniw polikrystalicznych

Jedne z najbardziej popularnych baterii słonecznych charakteryzują się sprawnością rzędu 12-18%. Ogniwa budujące panel mają niebieski kolor z wyraźnie zarysowanymi kryształami krzemu.

monokrystaliczne

Panele fotowoltaiczne z ogniw monokrystalicznych

Ten typ baterii słonecznych charakteryzuje się wyższą ceną w przeliczeniu na wat mocy niż baterie słoneczne polikrystaliczne. Sprawność paneli monokrystalicznych jest wyższy niż polikrystalicznych i wynosi zazwyczaj 14-16%. Zazwyczaj ogniwa monokrystaliczne mają kształt wielokątów, przez co nie wypełniają w pełni przestrzeni w panelu, co przekłada się na znacznie niższą sprawność baterii w stosunku do sprawności pojedynczego ogniwa

Kompletne systemy naszej firmy dostępne w naszym sklepie.www.sklep.wiatraki.murat.pl


amorficzne

Panele fotowoltaiczne z krzemu amorficznego

Ten typ baterii słonecznych pośród technologii krzemowych charakteryzuje się najniższą sprawnością wynoszącą zazwyczaj 6-8% przy jednoczesnej najniższej cenie za wat mocy spośród technologii krzemowych.

tellurku kadmu

Panele fotowoltaiczne z tellurku kadmu CdTe

Ten typ baterii słonecznej należy do technologii cienkowarstwowej, w której warstwa półprzewodnika jest nakładana w postaci warstwy grubości kilkuset mikrometrów. Sprawność paneli fotowoltaicznych opartych o tellurek kadmu to ok. 11% są one jednak znacznie, bo aż o kilkadziesiąt % tańsze w przeliczeniu na wat mocy niż baterie słoneczne zbudowane z ogniw krzemowych

tellurku kadmu

Panele fotowoltaiczne z mieszaniny Indu, Galu, Miedzi, Selemu (CIGS)

Ten typ baterii słonecznej podobnie jak CdTe należy do technologii cienkowarstwowej Sprawność paneli fotowoltaicznych opartych o CIGS wynosi ok. 10-15% w zależności od technologii i producenta. Baterie słoneczne zbudowane z CIGS trudno spotkać na polskim rynku, choć technologia ta rozwija się bardzo dynamicznie i wielu producentów prowadza tego typ panele fotowoltaiczne do swojej oferty

System MURAT-panele fotowoltaiczne w zależności od konfiguracji zapewnia produkcję energii elektrycznej, która pozwoli na pokrycie całego zapotrzebowania na energię elektryczną budynku. Połączony z z grzałka zapewni podgrzanie wody do nawet +60 °C.

Nasze systemy możemy połaczyć z elektrowniami wiatrowymi co daje nam najlepsze wykorzystanie przyrody do zasilania naszego domu,gospodarstwa rolnego,agroturystyki czy firmy.