Free CSS Templates

Twoje domowe żródło prądu

Przedstawiamy różne informacje na temat elektrowni słonecznych ,paneli fotowoltaicznych ,elektrowni wiatrowych i Odnawialnych zródłach energi OZE.

Dachy

Projekt ustawy OZE

Proponowana ustawa o odnawialnych żródła energi

Ustawa o odnawialnych źródłach energii [OZE]

Akt prawny, który reguluje zasady odsprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez odnawialne źródła energii. W nowym projekcie Ministerstwo Gospodarki wprowadziło dodatkowe podziały w ramach mikro- i małych instalacji PV. Nowe taryfy wyglądają następująco:

-dachowe instalacje fotowoltaiczne o mocy do 10 kW: taryfa 1,30 PLN/kWh

-dachowe instalacje fotowoltaiczne o mocy od 10 kW do 100 kW: taryfa 1,15 PLN/kWh

-gruntowe instalacje fotowoltaiczne o mocy od 10 kW do 100 kW: taryfa 1,10 PLN/kWh

Cytaj więcej....

Grunt